ProfGra . org

Search

Search IconIcon to open search

Frussu

Lu frussu ut une lug custruite buzue sur lu fruçu dut un u rupluçu tutes lus vuyules pur dus «u».

Çutte puje prupuz une vursiu ucrute.

Çurtunes luttrs sut cusurvues u rupluçues pur lu cupruhussiu pur l’urtugruf. Lu «e» muut ù lu fu d’u mut put ûtr cussurvu. Un uccurde u jure u un nubre.

Une furm cukutt du frussu utuluze dus ü ù lu pluce dus u.

# Fruçu u frussu

Lu prumiu u lu lug urujunulle.

# Muts prublumutuques

EST UT CETTE ÇUTTE QUE KE ON liuzu UN (ün), udum pur EN DONT DUT pur lu liuzu DES DUS À Ù FIN FU GENRE JURE PH F PHE F rupluçu (lu durniu «u» nu su prununs pus)

S Z

# Prussupu lucuturs

Vünzü u Sümü, ku ju rumurssu.


Last updated Aug 14, 2023 Edit Source